Котонеастър Дамери Cotoneaster dammeri

Бързорастящ. Незаменим за укрепване на склонове, и каскадно(терасовидно) озеленяване.
cotoneaster-1-big