Микрофила Зелена Euonymus Japonicus Microphyllus

Компактно, атрактивно растение , което намира чудесно приложение при оформяне на ниски бордюри и живи плетове.
1485277165631