Микрофила Ауреус Euonymus Japonicus Microphyllus Aureus

Компактно, атрактивно растение , което намира чудесно приложение при оформяне на ниски бордюри и живи плетове. Вариегатна форма, със златисти кантове по ръбчетата на листата.
148581417323