Зокум/Олеандър Nerium oleander

Вечнозелен декоративен многогодишен храст от Средиземноморието.
1485296192778