Фестука - Синя трева Festuca glauca

Великолепно почвопокривно или алпийско растение подходящо за сухи и бедни почви.
1485044143959