Лигуструм Овалифолиум Ligustrum Ovalifolium

Лигуструм Овалифолиум е непретенциозно растение. Заради бързия си растеж и силното разклоняване на стъблото, видът е предпочитан за засаждане на живи плетове.
ligustrum-1-BIG6